ห้องเช่าพระไพรีพินาศ/พระ ภปร คณะตำหนัก วัดบวรนิเวศวิหาร

เปิด 09:00 ถึง 16:00 น. ทุกวัน