ศาลาฤาษี

ศาลาฤาษี มุมทิศตะวันออก
ศาลาฤาษีหลังด้านทิศตะวันตก